ปรับแต่ง OS X

ปรับแต่งส่วนต่าง ๆ ของ OS X เช่น ภาษา, การแสดงผลของหน้าจอ, การพักหน้าจอ, การเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่น ๆ

ดู System Preferences