การแบ่ง partition

ดู Disk Utility : การแบ่ง partition