Update : iTunes 9.0.3 กับ iPhone 3.1.3

ikok's picture
10285
posts

itunes 9.0.3 update

Apple ปล่อย update โปรแกรม iTunes กับ iPhone 3.1.3 ครับ มีรายละเอียดรายการปรับปรุงแก้ไขดังนี้

iTunes 9.0.3

  • iTunes จดจำ password ในการซื้อของผ่าน store แล้ว
  • แก้ปัญหาการ sync Smart Playlist กับ Podcast บน iPod
  • แก้ปัญหา iPod ไม่แสดงเมื่อเชื่อมต่อกับเครื่อง
  • ปรับปรุงการทำงานโดยรวม

สามารถติดตั้งได้ผ่าน apple software update หรือดาวน์โหลดเวอร์ชั่นใหม่มาติดตั้งเองได้จาก apple.com/itunes ครับ

iPhone 3.1.3

  • แก้ปัญหาการแสดงผลของปริมาณ battery บน iPhone 3GS
  • ปิดช่องโหว่ความปลอดภัยบน webkit ที่ถูกค้นพบก่อนหน้านี้หลายรายการ

สามารถ update ได้ผ่าน iTunes ครับ ยิ้ม

note : iPhone update นี้ไม่ปลอดภัยสำหรับผู้ที่ jailbreak ครับ
อ่านจาก : iPodNN