การกำหนดนัดหมายซ้ำ และการตั้งเตือน

ikok's picture
10285
posts
| Tags:

การกำหนดนัดหมายซ้ำ (Repeat)
Repeat : เป็นการกำหนดการซ้ำ (หรือว่าจะให้เกิดขึ้นอีกในอนาคต) สำหรับกรณีเราต้องการลงนัดหมายทุก ๆ ช่วงเวลาที่กำหนดครับ เช่น

 • นัดหมายการจ่ายค่าเช่า/ค่าน้ำ/ค่าไฟ/ค่าโทรศัพท์ในทุก ๆ เดือน
 • วันเกิดคนรู้จักของเรา หรือว่าวันสำคัญอื่น ๆ ที่จะมีขึ้นทุก ๆ ปี

เมื่อกดเลือกเข้าไป จะมีตัวเลือกย่อย ๆ นี้แสดงขึ้นมา
ical-05.jpg
อธิบาย

 • None : ไม่กำหนดการซ้ำกับนัดหมายที่เราเลือก
 • Everyday : กำหนดให้นัดหมายนี้ซ้ำในทุก ๆวัน (ณ ช่วงเวลาเดียวกันกับนัดหมายต้นฉบับ)
 • Every week : กำหนดซ้ำทุก ๆ สัปดาห์
 • Every month : กำหนดซ้ำทุก ๆ เดือน
 • Every year : กำหนดซ้ำทุก ๆ ปี
 • Custom... : ซ้ำแบบกำหนดช่วงเวลาเอง

note : ถ้าเกิดเราตั้ง Repeat ให้นัดหมายของเราแล้ว จะมีตัวเลือก End ขึ้นมาครับ เอาไว้สำหรับกำหนดหยุด / ยกเลิกการซ้ำของนัดหมายของเรา

การตั้งเตือนนัดหมาย

ical-alrm-04.jpg

สำหรับคนที่ต้องการให้มีการเตือนก่อนถึงกำหนดนัดหมายนะครับ เราสามารถเลือกการตั้งเตือนได้ในหลาย ๆ กรณี ซึ่งจะมีส่วนประกอบหลัก ๆ 4 ส่วนดังนี้

 1. ขั้นตอนการเตือน : ให้เราเลือกว่าจะเตือนเราแบบไหน
 2. รายละเอียดการเตือน : เป็นการกำหนดรายละเอียดในการเตือนแบบต่าง ๆ เช่น ถ้าเราเลือกให้เตือนผ่าน Email เค้าจะให้เรากำหนด Email address ตรงนี้ครับ
 3. เตือนวันไหน.. : กำหนดวันและเวลาเตือนก่อนที่จะถึงนัดหมาย
 4. กำหนดเวลาเตือนที่แน่นอน

อธิบาย
1.ขั้นตอนการเตือน
จะเป็นการกำหนดรูปแบบการเตือนหลัก ๆ ที่เราต้องการครับ
ical-alrm-05.jpg
จะประกอบด้วย 2 ส่วนคือ

 • 1.การกำหนดการเตือนใหม่ในแบบต่าง ๆ มี 5 ตัวเลือกดังนี้

 • Message : การเตือนด้วยข้อความ เมื่อถึงเวลาที่เราเตือนเอาไว้จะมีกล่องข้อความแสดงขึ้นมา
 • Message with sound : มีกล่องข้อความพร้อมเสียงเตือนแสดงขึ้นมาบน Desktop ตามที่เราตั้งเอาไว้ (เราไม่จำเป็นต้องเปิด iCal ทิ้งเอาไว้ครับ เค้าจะเตือนเอง)
 • ical-alarm.jpg
 • Email : เป็นการส่งอีเมล์มาเตือนเราตาม email address ที่เรากำหนด
 • Open file : เปิดไฟล์ที่เรากำหนด
 • Run script : สำหรับการเรียกใช้งาน apple script ที่เรากำหนด

2.การกำหนดการเตือนที่เราเคยเรียกใช้งานมาแล้ว ถ้าเราเคยกำหนดรูปแบบการเตือนไว้บ้างแล้ว ตรงนี้จะขึ้นมาให้เราเลือกครับ จะได้ไม่ต้องตั้งใหม่อยู่เรื่อย ๆ

2.รายละเอียดการเตือน

 • ถ้าเราเลือก Message with sound ตรงนี้จะให้เราตั้งเสียงเตือน
 • ถ้าเราเลือก Email ตรงนี้จะให้เรากำหนด email address ปลายทางครับ

note : เราจะตั้งเตือนผ่าน Email ได้เราจะต้องไปกำหนดนามบัตรของเราจากใน Address Book ก่อนนะครับ ทำได้โดย

 1. ใน Address Book สร้างนามบัตรของเราขึ้นมา จากนั้น
 2. ไปที่เมนูบาร์ เลือก Card/ Make This My Card ครับ

3.เตือนวันไหน...
เราสามารถตั้งเตือนล่วงหน้าในแบบต่าง ๆ ได้ดังนี้
ical-alrm-06.jpg

 • the same day : เป็นการเตือนในวันนัดหมายนั้น
 • the day before : เตือนก่อนหน้าวันนัดหมาย 1 วัน
 • days before : เตือนก่อนหน้าวันนัดหมาย xx วัน (เรากำหนดจำนวนวันล่วงหน้าได้)
 • days after : เตือนหลังจากวันนัดหมายแล้ว xx วัน (เรากำหนดจำนวนวันได้)
 • on date : กำหนดวันเตือนที่แน่นอน

4.กำหนดเวลาเตือนที่แน่นอน
ระบุตรงนี้จะเป็นเวลาเตือนนัดหมายที่แน่นอนตามที่เรากำหนดครับ

เพิ่มเติม

 • ใน 1 นัดหมาย เราสามารถตั้งเตือนได้หลายรูปแบบนะครับ

ical-alrm-03.jpg

จากตัวอย่างจะมีการเตือนผมดังนี้

 1. มีกล่องข้อความพร้อมเสียง เตือน 1 เดือนล่วงหน้าก่อนนัดหมาย เวลาห้าทุ่มสี่สิบหน้านาที และ
 2. อีเมล์แจ้งเตือน 15 วันล่วงหน้าเวลาห้าทุ่ม สี่สิบห้านาทีเช่นกัน

 • การแจ้งเตือนผ่าน email เราจะได้อีเมล์ส่งมาให้เราตาม email address ที่เรากำหนดเอาไว้ครับ ที่ผมลองดูเค้าส่งตรงตามที่ตั้งเอาไว้ครับ=)

ical-alrm-mail-1.jpg

 • ถ้าต้องการปิดการแจ้งเตือนต่าง ๆ ทั้งหมดในกรณีที่เรากำลัง present งานหรือประชุมสำคัญอื่น ๆ อยู่ ให้ไปที่ Preferences / Advanced แล้วเลือก Turn off all alarms

ical-alrm-off.jpg