เปลี่ยนชื่อหัวข้อให้เป็นภาษาไทย

ikok's picture
10285
posts

เปลี่ยนชื่อหัวข้อให้เป็นภาษาไทย

จากเดิม หัวข้อต่าง ๆ เป็นภาษาอังกฤษ เช่น Work, Home .. นั้นสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ดังตัวอย่างนี้

Picture20_1.jpg

และนี่คือวิธีเปลี่ยนแปลงชื่อหัวข้อต่าง ๆ

เลือกไปที่รายชื่อที่ต้องการแก้ไข แล้วเลือก Edit

Picture7-1_1.jpg

คลิ๊กไปที่หัวข้อที่เราต้องการจะเปลี่ยน

Picture18_0.jpg
เลือก Custom...

เข้าสู่หน้าต่าง Custom label

Picture19_0.jpg

พิมพ์ชื่อหัวข้อที่เราต้องการลงไป จากนั้นกด OK

เราจะเห็นว่าชื่อหัวข้อของเราเป็นภาษาไทยตามที่เราพิมพ์ไปแล้ว

Picture20_2.jpg

ทำขั้นตอนเดิมซ้ำกับหัวข้ออื่น ๆ ที่เหลือ ..

Picture21_0.jpg
เราจะพบว่า ชื่อหัวข้อใหม่ที่เราสร้างนั้นจะถูกเพิ่มเข้าไปให้เราเลือกใช้งานภายหลังได้ด้วย ทำให้ไม่ต้องพิมพ์ใหม่

หลังจากเปลี่ยนจนเสร็จหมดแล้ว เราจะได้หัวข้อต่าง ๆ เป็นภาษาไทย

Picture24_0.jpg