Finder ไม่ยอมหา

lucky.mac's picture
26
posts

เพื่อนๆครับ .. ใช้ Finder ในการค้นหาไฟล์แล้วมันไม่ยอมค้นหาไฟล์นะครับ ไฟล์มีเป็นหมื่นๆ ไม่รู้จะหาได้อย่างไรนะครับ
รบกวนผู้รู้ด้วยครับ

od2504's picture
1077
posts

น่าจลองใช้ Spotlight ดูนะครับ

น่าจลองใช้ Spotlight ดูนะครับ

#1