iSync

ikok's picture
10285
posts

ตัวอย่างการ setup iSync กับมือถือ

ตัวอย่างการ Setup iSync เพื่อ Sync ข้อมูลกับโทรศัพท์มือถือ Nokia 6230

นี่เป็นตัวอย่างการ setup โปรแกรม iSync เพื่อ Sync ข้อมูลกับโทรศัพท์มือถือ Nokia 6230 นะครับผ่าน bluetooth นะครับ โดยโทรศัพท์แต่ละรุ่นอาจจะแตกต่างกันบ้างในรายละเอียด แต่มีหลักการคล้ายกัน ดังนี้

เปิด Bluetooth ในมือถือของเรา

โทรศัพท์แอบเก่าครับ อาย

ikok's picture
10285
posts

iSync

iSync - Sync ข้อมูลบนเครื่องกับอุปกรณ์มือถือของเรา

ikok's picture
10285
posts

การ Sync ข้อมูล Address Book กับอุปกรณ์มือถือ

การ Sync ข้อมูล Address Book กับอุปกรณ์มือถือ